Kategorier
Tak

Erfaren takläggare som utför takbesiktning i Stockholm

Har ni en fastighet i Stockholm och är oroliga för att taket läcker? Eller undrar ni kanske när det är dags att lägga om det? I så fall kan det vara dags att göra en ordentlig takbesiktning.

Vid en takbesiktning tar man reda på hur taket mår, om det behöver repareras, underhållas eller kanske rentav bytas. Det är viktigt att man besiktigar taket årligen för att upptäcka om det har några skador. Regelbundet underhåll och reparationer gör att taket håller mycket längre. Upptäcker man problemen i tid blir reparationerna inte lika omfattande och man slipper ofta kostsamma fuktskador. Man kan själv besiktiga taket men är man osäker på vad man ska titta efter, eller tycker att det är obehagligt med höga höjder, kan man i stället låta en takläggare undersöka taket.

En seriös takläggare upprättar alltid ett protokoll vid takbesiktningen

Genom att låta en takläggare utföra takbesiktningen får man också koll på när det kan bli aktuellt att lägga om taket. En takläggare kan bedöma om taket klarar en, två eller flera säsonger till. Genom att ha koll på takets skick kan man lättare planera och budgetera för det stundande takbytet, och kostnaden kommer inte som en överraskning. Vill man ha hjälp med att besiktiga taket ska man anlita en erfaren takläggare. Ta in kostnadsförslag från två eller tre aktörer och be även om referenser. En seriös takläggare går noga och metodiskt igenom takets alla delar och upprättar ett ordentligt protokoll vid besiktningen.