Kategorier
Besiktning

Regelbunden skyddsrumsbesiktning för ökad trygghet 

Skyddsrum finns för att skydda befolkningen vid exempelvis ett krig. Därför är de viktigt att de hålls i bra skick och att man gör en skyddsrumsbesiktning.

Vi kan kalla oss lyckligt lottade som lever i Sverige. Det är ett bra land och vi slipper oroa oss för krig. Sverige har tidigare varit i krig, men ända sedan 1815 har det varit fred i Sverige. Vi som lever här idag, kan inte tänka oss att ett krig skulle bryta ut. Trots att vi ser vad som händer i andra länder, känns det så osannolikt i Sverige. 

Men om det skulle hända att vi behöver söka skydd, då finns det skyddsrum att söka säkerhet i. För att veta om något händer, så har vi Hesa Fredrik. Ett larm som ljuder högt och hörs långt. Det testas fyra gånger per år, detta även för att uppmärksamma oss på vilket ljud som används om något händer. Är det inte ett test, då är det dags att söka efter ett skyddsrum. 

Skyddsrummen finns ofta i källaren av exempelvis ett bostadshus eller en fastighet. De kan även finnas på andra ställen. Det går att kolla upp var ditt närmaste skyddsrum finns. För att dessa skyddsrum ska vara så säkra som möjligt, så är det viktigt att gå igenom dem med jämna mellanrum.

Vad kontrolleras vid en skyddsrumsbesiktning?

Vilket rum eller vilken källare som helst kan inte vara ett skyddsrum. Det ska leva upp till höga krav på säkerhet, till exempel ska det klara av tryckvågor och splitter. Det ska ha väl fungerande ventiler så att man inte riskerar att luften tar slut där inne. Det ska även finnas en fungerande toalett. 

Ett måste i ett skyddsrum är nödutgångar som fungerar som de ska. Det finns olika typer av skyddsrum och det är viktigt att man vid en besiktning besiktar ett visst skyddsrum på rätt sätt. 

Något som även behövs är möjlighet till sjukvård om någon skadad eller sjuk person kommer in. Skyddsrum är tillfälliga rum för befolkningen om det blir skarpt läge. För att vara säker på att skyddsrummen är i bra skick bör man anlita en besiktningsman som kan utföra en skyddsrumbesiktning. Mer information kan du hitta på webbsida: skyddsrumsbesiktning.nu