Om oss

Sverige befinner sig i en byggboom. Detta dels sett till att vi ser en ökad befolkning och i och med detta måste komma igång med byggandet av nya bostäder – något som syns över hela landet, men där primärt våra storstadsregioner satsar rejält.

Dels så syns boomen också på det mer privata planet. Aldrig förr har svensken satsat så mycket pengar på den egna bostaden. Vi bygger nytt, vi bygger om och vi renoverar som aldrig förr. Svensken prioriterar den egna bostaden. Det är något som vi uppmuntrar, men där vi även ser några oroande tendenser. Kan alla bygga? Till viss del så kan man renovera på egen hand – det är vi övertygade om. Men, vi är lika övertygade om att många överskattar sina egna förmågor och tenderar att underskatta projektens olika svårighetsgrader. Detta leder till irritation, frustration, högre kostnader och mer tidsåtgång.

Vårt mål med den här sidan är att ändra på detta. Vi vill, genom att skapa guider, ge tips och komma med goda råd bidra till säkrare byggnationer och renoveringar i Sverige. Vi som skriver är utbildade och erfarna hantverkare – inom olika yrken – och vår kunskap ska vi förmedla vidare här. Du ska bygga säkert och till rätt pris. Välkommen!