Kategorier
Bygg

En rätt utförd rivning i Göteborg

Vill du riva ditt gamla hus i Göteborg är det inte bara att sätta igång. Det krävs rivningslov från kommunen först. Rivning i Göteborg är en krävande process.

Ett rivningsjobb innehåller en hel del riskabla moment, så du behöver anlita en expert som både har kunskaperna och resurserna. När du har fått rivningslovet måste du kolla upp ifall det finns något miljöfarligt ämne i huset som behöver saneras. Det kan till exempel vara asbest, som måste tas om hand professionellt.

De olika material som finns i huset sorteras upp i fraktioner. Det betyder att man ska återvinna så mycket som möjligt av sitt avfall, och då gäller det exempelvis trä, metall eller elektriskt material. Det som inte kan återvinnas ska skickas till en sopstation för destruering. Företaget som hjälper dig med rivning i Göteborg har kontakter med alla ställena där man lämnar avfallet.

Rivning på ett ansvarsfullt sätt

Man tar bort byggnadens olika delar tills det bara är stommen kvar. Den tar man ner sist. När rivningsarbetet är klart ska man snygga upp tomten så att det inte ligger något skräp kvar. Att man går tillväga på ett speciellt sätt är ansvarsfullt, så att ingen kan riskera att skada sig på platsen.

Det är många tunga material som hanteras med maskinerna. Barn måste också hållas borta från rivningshus, så att de inte får för sig att det är en lekplats. Därför brukar man spärra av fastigheten tills rivningsjobbet är färdigt. Det ska sedan skrivas en fraktionsrapport om material som ska återvinnas.